Opdrachten en opdrachtgevers

 

IMP Projectbureau is in 2000 opgericht. Het bureau voert zelfstandig opdrachten uit voor private partijen die actief zijn op het gebied van productie, handel en dienstverlening. Daarnaast worden opdrachten uitgevoerd van lokale-, regionale overheid en non-profit organisaties.

 

Als maatschappelijke activiteit geeft IMP ondersteuning aan initiatieven die kansrijk zijn om werkgelegenheid te scheppen voor mensen uit bijzondere doelgroepen.